Naturlig bearbetning

Malning

Som första fas i processen krossas de torkade paprikorna i hammarkvarnar. De krossade och raffinerade paprikorna transporteras sedan till de traditionella stenkvarnarna. Stenkvarnarna består av två granitstenar som maler ner de krossade paprikorna tills de uppnår den perfekta konsistensen av malning.
Detta är den viktigaste fasen i processen. Precisionen i malningen är utslagsgivande för hur paprikornas egenskaper, deras höga kvalitet, intensiva färg och rika smak kommer fram. Malningen med stenarna är en avgörande faktor till att paprikornas aromatiska egenskaper lyfts fram och genererar ett unikt och finmaltet rött, intensivt pulver med en god smak.

We use cookies on this site to improve our services. If yout continue on our website, we will consider that you accept its use. You can get more information by clicking on cookies policy. Yes, I get it